Perjanjian Baru

Filipi 2:9 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Kristus taat kepada Allah sehingga Allah memberikan kedudukan yang paling penting kepada-Nya. Allah membuat nama Kristus lebih besar daripada setiap nama yang ada.

Membaca bab lengkap Filipi 2

Lihat Filipi 2:9 dalam konteks