Perjanjian Baru

Filipi 2:30 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Ia harus dihormati sebab ia hampir mati untuk pekerjaan Kristus. Ia mempertaruhkan hidupnya dalam mara bahaya supaya dapat menolong aku. Itulah pertolongan yang tidak dapat kamu berikan kepadaku.

Membaca bab lengkap Filipi 2

Lihat Filipi 2:30 dalam konteks