Perjanjian Baru

Filemon 1:16 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

tetapi bukan lagi selaku hamba. Onesimus akan lebih baik daripada hamba, bahkan menjadi saudara seiman yang dikasihi. Aku sangat mengasihinya, tetapi engkau akan lebih mengasihinya lagi. Engkau akan mengasihinya sebagai manusia dan saudara dalam Tuhan.

Membaca bab lengkap Filemon 1

Lihat Filemon 1:16 dalam konteks