Perjanjian Baru

2 Korintus 13:4 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Kristus memang lemah ketika Ia dibunuh di kayu salib, tetapi sekarang Ia hidup dengan kuasa Allah. Kami memang lemah dalam Kristus, tetapi untuk kamu, kami hidup dalam Kristus oleh kuasa Allah.

Membaca bab lengkap 2 Korintus 13

Lihat 2 Korintus 13:4 dalam konteks