Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yunus 2:3 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

Telah Kaulemparkan aku ke tempat yang dalam,ke pusat lautan,lalu aku terangkum oleh arus air;segala gelora dan gelombang-Mumelingkupi aku.

Membaca bab lengkap Yunus 2

Lihat Yunus 2:3 dalam konteks