Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Rut 1:17 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, jikalau sesuatu apa pun memisahkan aku dari engkau, selain dari pada maut!”

Membaca bab lengkap Rut 1

Lihat Rut 1:17 dalam konteks