Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Keluaran 31:17 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

Antara Aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Ia berhenti bekerja untuk beristirahat.”

Membaca bab lengkap Keluaran 31

Lihat Keluaran 31:17 dalam konteks