Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Imamat 13:35 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit, sesudah ia dinyatakan tahir,

Membaca bab lengkap Imamat 13

Lihat Imamat 13:35 dalam konteks