Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Ayub 38:22 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju,atau melihat perbendaharaan hujan batu,

Membaca bab lengkap Ayub 38

Lihat Ayub 38:22 dalam konteks