Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

2 Tawarikh 5:7 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub;

Membaca bab lengkap 2 Tawarikh 5

Lihat 2 Tawarikh 5:7 dalam konteks