Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

2 Tawarikh 24:21 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan.

Membaca bab lengkap 2 Tawarikh 24

Lihat 2 Tawarikh 24:21 dalam konteks