Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

2 Raja-Raja 4:22 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata: “Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina; aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, dan akan terus pulang.”

Membaca bab lengkap 2 Raja-Raja 4

Lihat 2 Raja-Raja 4:22 dalam konteks