Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

1 Samuel 18:22 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya: “Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian: Sesungguhnya, raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau; maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja.”

Membaca bab lengkap 1 Samuel 18

Lihat 1 Samuel 18:22 dalam konteks