Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Markus 4:13 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

Lalu Ia berkata kepada mereka: “Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?

Membaca bab lengkap Markus 4

Lihat Markus 4:13 dalam konteks