Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

2 Petrus 3:4 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

Kata mereka: “Di manakah janji tentang kedatangan-Nya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, pada waktu dunia diciptakan.”

Membaca bab lengkap 2 Petrus 3

Lihat 2 Petrus 3:4 dalam konteks