Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

2 Petrus 2:11 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari pada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah.

Membaca bab lengkap 2 Petrus 2

Lihat 2 Petrus 2:11 dalam konteks