Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yunus 2:3 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Ke tempat yang dalam aku Kaulemparkan,sampai ke dasar lautan.Di sana arus air mengelilingi aku,ombak dan gelombang menghempaskan aku.

Membaca bab lengkap Yunus 2

Lihat Yunus 2:3 dalam konteks