Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Ezra 1:4 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Jika ada seorang dari umat-Nya di tempat pembuangan ini yang memerlukan bantuan untuk dapat pulang, maka tetangga-tetangganya harus memberikan bantuan itu. Mereka harus memberikan kepadanya perak dan emas, bekal untuk di jalan serta binatang muatan, dan juga persembahan-persembahan untuk Rumah Tuhan di Yerusalem.”

Membaca bab lengkap Ezra 1

Lihat Ezra 1:4 dalam konteks