Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

1 Petrus 3:9 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki; sebaliknya balaslah dengan memohonkan berkat dari Allah. Sebab Allah memanggil kalian justru supaya kalian menerima berkat daripada-Nya.

Membaca bab lengkap 1 Petrus 3

Lihat 1 Petrus 3:9 dalam konteks