Նոր Կտակարան

Եփեսացիներին 6:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Եւ դո՛ւք, հայրե՛ր, մի՛ բարկացնէք ձեր զաւակները, հապա մեծցուցէ՛ք զանոնք Տէրոջ կրթութեամբ ու խրատով:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Եփեսացիներին 6

Դիտել հատված համատեքստում