Նոր Կտակարան

Եփեսացիներին 6:19 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

ինծի՛ համար ալ, որպէսզի խօսք տրուի ինծի, որ համարձակութեամբ բանամ բերանս՝ գիտցնելու խորհուրդը աւետարանին,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Եփեսացիներին 6

Դիտել հատված համատեքստում