Նոր Կտակարան

Եփեսացիներին 4:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Մէ՛կ մարմին կայ, եւ մէ՛կ Հոգի, ինչպէս մէ՛կ յոյսով կանչուեցաք ձեր կոչումին:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Եփեսացիներին 4

Դիտել հատված համատեքստում