Նոր Կտակարան

Եփեսացիներին 2:11 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ուստի յիշեցէ՛ք թէ դուք ժամանակին մարմինով հեթանոսներ էիք, (որոնք անթլփատ կը կոչուին անոնցմէ՝ որ թլփատուած կը կոչուին, մարմինի մէջ՝ ձեռքով եղած.)

Կարդալ ամբողջական գլուխ Եփեսացիներին 2

Դիտել հատված համատեքստում