Նոր Կտակարան

Եփեսացիներին 1:15 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ուստի ես ալ, լսելէ ետք Տէր Յիսուսի վրայ ձեր ունեցած հաւատքին ու բոլոր սուրբերուն հանդէպ ձեր ունեցած սիրոյն մասին,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Եփեսացիներին 1

Դիտել հատված համատեքստում