Նոր Կտակարան

Եբրայեցիներին 8:5 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

(Անոնք պաշտամունք կը կատարեն երկնային բաներուն օրինակով եւ շուքով, ինչպէս Աստուած պատգամ տուաւ Մովսէսի՝ երբ պիտի շինէր խորանը, քանի որ ըսաւ. «Տե՛ս, որպէսզի ամէն բան ընես լեռը քեզի ցոյց տրուած տիպարին համաձայն»:)

Կարդալ ամբողջական գլուխ Եբրայեցիներին 8

Դիտել հատված համատեքստում