Նոր Կտակարան

Եբրայեցիներին 8:13 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

“Նոր ուխտ” կոչելով՝ հինցուց առաջինը. իսկ ի՛նչ որ կը հիննայ եւ կը ծերանայ՝ մօտ է աներեւութանալու:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Եբրայեցիներին 8

Դիտել հատված համատեքստում