Նոր Կտակարան

Եբրայեցիներին 5:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ո՛չ մէկը ինքնիրեն կ՚առնէ այս պատիւը, հապա միայն ա՛ն՝ որ կանչուած է Աստուծմէ, ինչպէս Ահարոն:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Եբրայեցիներին 5

Դիտել հատված համատեքստում