Նոր Կտակարան

Եբրայեցիներին 5:12 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Արդարեւ, մինչ ժամանակին համեմատ պարտաւոր էիք վարժապետ ըլլալ, դո՛ւք պէտք ունիք դարձեալ սորվելու թէ որո՛նք են Աստուծոյ պատգամներուն նախաքայլերը: Դուք պէտք ունիք կաթի՛, ո՛չ թէ ամուր կերակուրի.

Կարդալ ամբողջական գլուխ Եբրայեցիներին 5

Դիտել հատված համատեքստում