Նոր Կտակարան

Եբրայեցիներին 3:16 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Քանի որ ոմանք՝ լսելէ ետք՝ դառնացուցին. սակայն ոչ՝՝ բոլորը՝ որ Եգիպտոսէն ելած էին Մովսէսի միջոցով:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Եբրայեցիներին 3

Դիտել հատված համատեքստում