Նոր Կտակարան

Եբրայեցիներին 2:14 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ուրեմն, քանի որ զաւակները հաղորդակցեցան մարմինին ու արիւնին, ինք ալ նմանապէս բաժնեկից եղաւ անոնց, որպէսզի իր մահով ոչնչացնէ ա՛ն՝ որ մահուան իշխանութիւնը ունէր, այսինքն՝ Չարախօսը,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Եբրայեցիներին 2

Դիտել հատված համատեքստում