Նոր Կտակարան

Եբրայեցիներին 10:29 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ա՛լ ո՜րչափ աւելի խիստ պատիժի կը կարծէք թէ պիտի արժանանայ ա՛ն՝ որ ոտնակոխ ըրած է Աստուծոյ Որդին, պիղծ համարած է ուխտին արիւնը՝ որով ինք սրբացաւ, եւ նախատած է շնորհքի Հոգին:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Եբրայեցիներին 10

Դիտել հատված համատեքստում