Նոր Կտակարան

Տիտոսին 2:8 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

ողջամիտ եւ անպարսաւելի խօսք, որպէսզի հակառակողը ամչնայ՝ մեր մասին չարախօսելիք ոչինչ ունենալով:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Տիտոսին 2

Դիտել հատված համատեքստում