Նոր Կտակարան

Տիտոսին 2:11 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Քանի որ Աստուծոյ փրկարար շնորհքը երեւցաւ բոլոր մարդոց,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Տիտոսին 2

Դիտել հատված համատեքստում