Նոր Կտակարան

Տիտոսին 1:7 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Որովհետեւ եպիսկոպոսը՝ իբր Աստուծոյ տնտես՝ պէտք է ըլլայ անմեղադրելի. ոչ ինքնահաւան, ոչ բարկացող, ոչ գինեմոլ, ոչ զարնող, ոչ ամօթալի շահախնդրութեան հետամուտ եղող,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Տիտոսին 1

Դիտել հատված համատեքստում