Նոր Կտակարան

Տիտոսին 1:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Տիտոսի՝ հարազատ զաւակիս հասարակաց հաւատքին համեմատ. շնորհք եւ խաղաղութիւն Հայր Աստուծմէ ու Տէր Յիսուս Քրիստոսէ՝ մեր Փրկիչէն:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Տիտոսին 1

Դիտել հատված համատեքստում