Նոր Կտակարան

Փիլիպպեցիներին 3:7 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Բայց ինչ որ շահ էր ինծի, վնաս համարեցի զայն՝ Քրիստոսի համար:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Փիլիպպեցիներին 3

Դիտել հատված համատեքստում