Նոր Կտակարան

Փիլիմոնին 1:16 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

ա՛լ ո՛չ թէ ստրուկի մը պէս, հապա ստրուկէ մը գերիվեր՝ սիրելի եղբօր մը պէս: Ու եթէ սիրելի է մա՛նաւանդ ինծի, ո՜րչափ աւելի պիտի ըլլայ քեզի՝ թէ՛ մարմինի համեմատ, թէ՛ ալ Տէրոջմով:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Փիլիմոնին 1

Դիտել հատված համատեքստում