Նոր Կտակարան

Մատթեոս 6:28 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Եւ ինչո՞ւ կը մտահոգուիք հագուստի մասին. նկատեցէ՛ք դաշտի շուշանները, թէ ի՛նչպէս կ՚աճին. ո՛չ կ՚աշխատին ու ո՛չ կը մանեն:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Մատթեոս 6

Դիտել հատված համատեքստում