Նոր Կտակարան

Մատթեոս 21:18 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Առտուն, մինչ կը վերադառնար քաղաքը, անօթեցաւ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Մատթեոս 21

Դիտել հատված համատեքստում