Նոր Կտակարան

Կողոսացիներին 4:6 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ձեր խօսքը ամէն ատեն շնորհքո՛վ թող ըլլայ, աղով համեմուած, որ գիտնաք թէ ի՛նչպէս պէտք է պատասխանէք իւրաքանչիւրին:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Կողոսացիներին 4

Դիտել հատված համատեքստում