Նոր Կտակարան

Կողոսացիներին 3:15 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ձեր սիրտերուն մէջ թող հովանաւորէ Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որուն ալ կանչուեցաք՝ մէկ մարմինով, ու շնորհակա՛լ եղէք:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Կողոսացիներին 3

Դիտել հատված համատեքստում