Նոր Կտակարան

Կողոսացիներին 2:22 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

(ասոնք՝ բոլորը գործածութեամբ սահմանուած են ապականութեան,) մարդոց պատուէրներուն ու վարդապետութիւններուն համաձայն:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Կողոսացիներին 2

Դիտել հատված համատեքստում