Նոր Կտակարան

Կողոսացիներին 2:19 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

եւ չբռնելով գլուխը՝ որմէ ամբողջ մարմինը, յօդերով ու յօդակապերով հայթայթուած եւ իրարու կցուած, կ՚աճի Աստուծոյ աճումով:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Կողոսացիներին 2

Դիտել հատված համատեքստում