Նոր Կտակարան

Կողոսացիներին 1:27 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

որոնց Աստուած ուզեց գիտցնել թէ ի՛նչ է այս խորհուրդին փառքին ճոխութիւնը հեթանոսներուն մէջ, այսինքն՝ Քրիստոս ձեր մէջ, փառքի յոյսը:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Կողոսացիներին 1

Դիտել հատված համատեքստում