Նոր Կտակարան

Հուդա 1:9 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Բայց Միքայէլ հրեշտակապետը, երբ կը վիճէր Չարախօսին հետ՝ խօսելով Մովսէսի մարմինին մասին, չյանդգնեցաւ հայհոյալից դատավճիռ արձակել՝՝ անոր դէմ, հապա ըսաւ. «Տէ՛րը յանդիմանէ քեզ»:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հուդա 1

Դիտել հատված համատեքստում