Նոր Կտակարան

Հռոմեացիներին 2:16 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

այն օրը՝ երբ Աստուած պիտի դատէ մարդոց գաղտնիքները Յիսուս Քրիստոսի միջոցով, իմ քարոզած աւետարանիս համաձայն:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հռոմեացիներին 2

Դիտել հատված համատեքստում