Նոր Կտակարան

Հռոմեացիներին 2:15 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

անոնք ցոյց կու տան թէ Օրէնքին գործը իրենց սիրտին մէջ գրուած է, իրենց խղճմտանքին միաժամանակ վկայութեամբ, ու իրենց մտածումներուն զիրար ամբաստանելով եւ կամ ջատագովելով,)

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հռոմեացիներին 2

Դիտել հատված համատեքստում