Նոր Կտակարան

Հռոմեացիներին 11:7 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ուրեմն ի՞նչ. Իսրայէլ չհասաւ այն բանին՝ որ կը փնտռէր. սակայն ընտրուածնե՛րը հասան անոր, իսկ միւսները կուրցան

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հռոմեացիներին 11

Դիտել հատված համատեքստում