Նոր Կտակարան

Հռոմեացիներին 11:24 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Քանի որ եթէ դուն կտրուեցար այն ձիթենիէն՝ որ բնութեամբ վայրի էր, եւ հակառակ բնութեան՝ պատուաստուեցար լաւ ձիթենիի մը վրայ, ա՛լ ո՜րչափ աւելի ասոնք՝ որ բնական ճիւղերն են, պիտի պատուաստուին իրենց սեփական ձիթենիին վրայ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հռոմեացիներին 11

Դիտել հատված համատեքստում