Նոր Կտակարան

Հովհաննես 9:23 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ուստի անոր ծնողները ըսին. «Ինք չափահաս է, իրե՛ն հարցուցէք»:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հովհաննես 9

Դիտել հատված համատեքստում